Розклад уроків

на ІІ семестр 2018-2019 н.р.

ПОНЕДІЛОК 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 4-В
1 Я пізнаю світ Я досл. світ Я досл. світ Читання Фіз.культура Читання Літер. читання Математика Фіз.культура Літ. читання
2 Іноз.м.(англ) Фіз.культура Фіз.культура Іноз.м.(англ) Математика Укр. мова Математика Укр. мова Математика Математика
3 Математика Муз. м-во Укр. мова Математика Укр. мова Фіз.культура Інформатика Іноз.(англ) Укр. мова Іноз.(англ)
4 Я пізнаю світ Укр. мова Математика Навч. разом Літ. читання Іноз.(англ) Укр. мова Обр. м-во/ Муз. м-во Інформатика Укр. мова
5 Укр. мова Обр. м-во/ Муз. м-во Труд. навч. Муз. м-во/ Обр. м-во Образ. м-во Людина і світ/ Навч. разом Образ. м-во Інформатика
6 Інформатика
ВІВТОРОК
1 Я пізнаю світ Я досл. світ Я досл. світ Читання Літ. читання Читання Літ. читання Читання Літ. читання Літ. читання
2 Я пізнаю світ Математика Укр. мова Математика Математика Укр. мова Математика Фіз.культура Укр. мова Фіз.культура
3 Іноз.м.(англ) Фіз.культура Фіз.культура Укр. мова Природозн. Математика Іноз.м.(англ) Математика Математика Математика
4 Укр.мова Іноз.м.(англ) Математика Людина і світ Фіз.культура Людина і світ Природозн. Іноз.м.(англ) Природозн. Укр. мова
5 Укр.мова Укр. мова Укр. мова Фіз.культура Еврика Фіз.культура Людина і світ Осн.здоров»я Природозн.
6
СЕРЕДА
1 Я пізнаю світ Я досл. світ Я досл. світ Читання Літ. читання Іноз.м.(англ) Літ. читання Читання Літ. читання Літ. читання
2 Математика Математика Математика Математика Математика Фіз.культура Математика Математика Математика Іноз.(англ)
3 Укр. мова Образ. м-во Іноз.м.(англ) Укр. мова Іноз.м.(англ) Математика Укр. мова Укр. мова Іноз.м.(англ) Фіз.культура
4 Фіз.культура Укр. мова Муз. м-во Іноз.м.(англ) Укр. мова Укр. мова Осн.здоров»я Іноз.м.(англ) Фіз.культура Математика
5 Іноз.м.(англ) Укр. мова Укр. мова Навч. разом Обр. м-во Навч. разом Фіз.культура Навч. разом Труд. навч. Укр. мова
6
7
ЧЕТВЕР 1 Я пізнаю світ Я досл. світ Я досл. світ Еврика Укр. мова Математика Я у світі Читання Літ. читання Природозн.
2 Укр.мова Математика Математика Фіз.культура Природозн. Читання Математика Укр. мова Укр. мова Осн. здоров.
3 Я пізнаю світ Укр. мова Укр. мова Інформатика Чит. Роз. Тв. Людина і світ Природозн. Людина і світ Природозн. Я у світі
4 Мистецтво Укр. мова Укр. мова Укр. мова Муз. м-во Навч. разом Іноз.м.(англ) Фіз.культура Я у світі Обр. м-во
5 Іноз.м.(англ) Фіз.культура Труд. навч. / Осн.здоров»я Я у світі Труд. навч. / Осн.здоров»я Труд. навч. Іноз.м.(англ) Муз. м-во Фіз.культура
6 Фіз.культура
7
П'ЯТНИЦЯ 1 Я пізнаю світ Математика Укр. мова Математика Іноз.м(англ) Укр.мова / Читання Літ. читання Математика Літ. читання Літ. читання
2 Математика Фіз.культура Укр. мова Іноз.м.(англ) Математика Математика Муз. м-во Читання/ Укр. мова Фіз.культура Математика
3 Укр. мова Укр. мова Образ. м-во Людина і світ Фіз.культура Людина і світ Укр. мова Фіз.культура Іноз. (англ) Муз. м-во
4 Фіз.культура Укр. мова Іноз.м.(англ) Читання/ Укр. мова Інформатика Іноз.м.(англ) Фіз.культура Еврика Математика Труд. навч.
5 Фіз.культура Літ. читання Інформатика Чит. Роз. Тв. Осн.зд./ Труд.навч. Чит. Роз. Тв. Чит. Роз. Тв.
6
7
ПОНЕДІЛОК 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8 9-А 9-Б 10 11
1 Природозн. Осн. здоров’я Укр. мова Укр. мова Фіз. культура Алгебра Труд. навч. Іноз.м.(англ) Укр. мова Географія Іноз.м.(англ)
2 Математика Укр. мова Географія Математика Іноз.м.(англ) Історія Укр. Осн. здоров. Труд. навч. Труд. навч. Захист Вітч. Укр. мова
3 Укр.мова Природозн. Іноз.м.(англ) Труд. навч. Алгебра Іноз.м.(англ) Алгебра Укр. мова Етногеограф. Укр. мова Фіз.культура
4 Іноз.м.(англ) Природозн. Математика Труд. навч. Історія Укр. Укр. мова Укр. мова Алгебра Іноз.м.(англ) Фіз.культура Укр. літер.
5 Фіз.культ. Труд. навч. Біологія Іноз.м.(англ) Географія Географія Географія Фізика Заруб. літер. Іноз.м.(англ) Історія Укр.
6 Еврика Труд. навч. Іноз.м.(англ) Укр. літ. Укр. мова Фіз.культура Географія Хімія Фізика Історія Укр. Економіка
7 Еврика Етногеограф. Труд. навч. Труд.навч. Укр. літ. Фіз.культура Географія
8
ВІВТОРОК
1 Історія Укр. Іноз.м.(англ) Математика Математика Хімія Осн. здоров’я Біологія Фіз.культура Укр. літ. Інформатика Худ.культ.
2 Іноз.м.(англ) Математика Укр мова Географія Біологія Хімія Іноз.м.(англ) Історія Укр. Інформатика Фізика Захист Вітч.
3 Математика Укр. літ. Природозн. Фіз.культура Укр. літ. Фізика Геометрія Заруб. літер. Історія Укр. Біологія,екол. Технології
4 Укр. мова Інформатика Заруб. літер. Біологія Фізика Геометрія Фіз.культура Географія Хімія Громад.освіта Алгебра
5 Заруб. літер. Етногеограф. Історія Укр. Інформатика Іноз.м.(англ) Укр. літ. Укр. літ. Біологія Алгебра Фізика Укр. мова
6 Укр. літ. Фіз.культура Навч. разом Заруб. літер. Фіз.культура Інформатика Фізика Всесв. істор. Осн. здоров’я Укр. літ. Екологія
7 Укр. літ. Інформатика Етногеограф. Ур. / ст.р-ку Фіз.культура Укр. мова Фізика
8
СЕРЕДА
1 Іноз.м.(англ) Математика Географія Фіз. культура Геометрія Біологія Укр. мова Історія Укр. Заруб. літер. Укр. мова Хімія
2 Укр. мова Історія Укр. Математика Іноз.м.(англ) Географія Фіз.культура Іноз.м.(англ) Геометрія Біологія Укр. мова Заруб.літер.
3 Природозн. Фіз. культура Укр. літ. Укр. мова Осн. самом. Іноз.м.(англ) Хімія Біологія Інформатика Алгебра, геом Укр. мова
4 Математика Укр. мова Іноз.м.(англ) Математика Фіз.культура Укр. літ. Всесв.істор. Хімія Іноз.м.(англ) Фіз.культура Укр.літ.
5 Навч. разом Укр. мова Фіз.культ. Муз. м-во Іноз.м.(англ) Укр. мова Інформатика Іноз.м.(англ) Геометрія Іноз.м.(англ) Люд. і світ
6 Фіз.культ. Укр. літ. Техн. творч. Історія Укр. Заруб. літер. Заруб. літер. Геометрія Мистецтво Укр. мова Алгебра, геом Інформатика
7 Техн. творч. Еврика Інформатика Фіз.культура Укр.літ. Біологія
8
ЧЕТВЕР 1 Математика Фіз.культура Іноз.м.(англ) Укр. мова Іноз.м.(англ) Географія Мистецтво Алгебра Всесв. істор. Інформатика Укр. мова
2 Мистецтво Заруб. літер. Всесв. історія Іноз.м.(англ) Алгебра Етногеограф. Хімія Інформатика Алгебра Фіз.культура Укр. літ.
3 Фіз.культура Іноз.м.(англ Біологія Укр. літ. Всесв. істор. Образ. м-во Алгебра Осн.здоров. Мистецтво Укр.літ. Фізика
4 Іноз.м.(англ) Математика Фіз. культура Образ. м-во Укр. мова Фізика Інформатика Осн. правозн. Географія Хімія Геометрія
5 Інформатика Образ. м-во Навч. разом Географія Еврика Алгебра Фізика Фіз.культура Укр. літ. Всесв. істор. Заруб. літер.
6 Еврика Інформатика Осн.здоров. Укр. літ. Фіз.культура Заруб. літер. Фізика Хімія Гром. Освіта Іноз.м.(англ)
7 Еврика Хімія Фіз.культура Укр. мова Фізика Інформатика Астрономія
8
П'ЯТНИЦЯ 1 Іноз.м.(англ) Заруб. літер. Укр. мова / Осн.здоров. Біологія Заруб. літер. Всесв. істор. Іноз.м.(англ) Фіз.культура Геометрія Укр. літ. Алгебра
2 Укр. мова / Осн.здоров. Математика Заруб. літер. Іноз.м.(англ) Заруб. літер. Біологія Етногеограф. Історія Укр. Алгебра, геом Фіз.культура
3 Природозн. Укр. мова Математика Математика Укр. мова / Осн.здоров. Іноз.м.(англ) Фіз.культура Іноз.м.(англ) Фізика Заруб. літер. Іноз.м.(англ)
4 Заруб. літер. Муз. м-во Укр. мова Укр. мова Геометрія Біологія Історія Укр. Фізика Іноз.м.(англ) Захист Вітч. Укр. літ.
5 Укр. літ. Іноз.м.(англ) Заруб. літер. Всесв. історія Фізика Муз. м-во Заруб. літер. Геометрія Біологія Іноз.м.(англ) Захист Вітч.
6 Навч. разом Мистецтво Фіз.культура Біологія Геометрія Укр. літ. Укр. літ. Ур. / ст.р-ку Фізика Всесв. історія
7 Фіз. культура Мистецтво Олімп. задачі Заруб. літер. Осн. правозн. Біологія,екол. Заруб. літер.
8
Розклад уроків

на І семестр 2018-2019 н.р.

ПОНЕДІЛОК 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 4-В
1 Я пізнаю світ Іноз.м.(англ) Я досл. світ Математика Фіз.культура Читання Літер. читання Фіз.культура Літ. читання Літ. читання
2 Іноз.м.(англ) Я досл. світ Фіз.культура Іноз.м.(англ) Літ. читання Укр. мова Математика Математика Математика Образ. м-во
3 Математика Муз. м-во Математика Фіз.культура Іноз.м.(англ) Математика Іноз.м.(англ) Інформатика Образ. м-во Математика
4 Я пізнаю світ Фіз.культура Укр. мова Навч. разом Математика Іноз.м.(англ) Укр. мова Укр. мова Інформатика Укр. мова
5 Укр. мова Укр. мова Укр. мова Обр. м-во/ Муз. м-во Укр. мова Муз. м-во/ Обр. м-во Образ. м-во Людина і світ/ Навч. разом Фіз.культура Інформатика
6 Обр. м-во/ Муз. м-во
ВІВТОРОК
1 Я пізнаю світ Я досл. світ Іноз.м.(англ) Читання Укр. мова Фіз.культура Літ. читання Читання Укр. мова Літ. читання
2 Я пізнаю світ Математика Я досл. світ Математика Математика Читання Інформатика Іноз.м.(англ) Фіз.культура Математика
3 Укр.мова Укр. мова Математика Укр. мова Фіз.культура Укр. мова Математика Математика Іноз.м.(англ) Укр. мова
4 Мистецтво Укр. мова Укр. мова Людина і світ Природозн. Математика Укр. мова Людина і світ Математика Фіз.культура
5 Фіз.культура Образ. м-во Людина і світ Природозн. Осн.здор./ Труд. навч. Труд. навч. Природозн.
6
СЕРЕДА
1 Я пізнаю світ Укр. мова Я досл. світ Читання Літ. читання Іноз.м.(англ) Літ. читання Читання Літ. читання Літ. читання
2 Математика Укр. мова Укр. мова Іноз.м.(англ) Математика Укр. мова Фіз.культура Математика Математика Математика
3 Укр. мова Фіз.культура Математика Математика Укр. мова Читання Муз. м-во Укр. мова Укр. мова Іноз.(англ)
4 Іноз.м.(англ) Математика Укр. мова Укр. мова Осн.здоров’я Фіз.культура Укр. мова Іноз.м.(англ) Природозн. Укр. мова
5 Укр. мова Укр. мова Фіз.культура Навч. разом Муз. м-во Навч. разом Осн.здоров»я Навч. разом Чит. Роз. Тв. Чит. Роз. Тв.
6
7
ЧЕТВЕР 1 Я пізнаю світ Я досл. світ Укр. мова Читання Укр. мова Навч. Разом Я у світі Читання Природозн. Природозн.
2 Фіз.культура Математика Фіз.культура Еврика Природозн. Математика Математика Укр. мова Іноз.м.(англ) Осн. здоров.
3 Укр.мова Образ. м-во Іноз.м.(англ) Укр. мова Труд. навч. Еврика Природозн. Фіз.культура Укр. мова Муз. м-во
4 Я пізнаю світ Укр. мова Образ. м-во Фіз.культура Фіз.культура Людина і світ Труд. навч. Людина і світ Осн. здор. Я у світі
5 Осн.здор./ Труд. навч. Чит. Роз. Тв. Труд. навч. / Осн.здоров»я Фіз.культура Іноз.м.(англ) Фіз.культура Фіз.культура
6 Фіз.культура
7
П'ЯТНИЦЯ 1 Я пізнаю світ Я досл. світ Я досл. світ Читання/ Укр. мова Літ. читання Інформатика Математика Математика Літ. читання Іноз. (англ)
2 Іноз.м.(англ) Математика Математика Математика Іноз.м(англ) Укр.мова / Читання Іноз.м.(англ) Читання/ Укр. мова Математика Математика
3 Фіз.культура Фіз.культура Муз. м-во Людина і світ Математика Іноз.м.(англ) Укр. мова Еврика Укр. мова Укр. мова
4 Математика Іноз.м.(англ) Укр. мова Іноз.м.(англ) Інформатика Математика Чит. Роз. Тв. Іноз.м.(англ) Муз. м-во Фіз.культура
5 Укр. мова Укр. мова Укр. мова Інформатика Людина і світ Фіз.культура Фіз.культура Я у світі Труд. навч.
6
7
ПОНЕДІЛОК 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8 9-А 9-Б 10 11
1 Мистецтво Труд. навч. Укр. літ. Біологія Алгебра Географія Іноз.м.(англ) Іноз.м.(англ) Алгебра Історія Укр. Укр. мова
2 Математика Труд. навч. Укр. мова Осн. здоров’я Іноз.м.(англ) Алгебра Географія Укр. мова Історія Укр. Біологія Укр. мова
3 Природозн. Природозн. Математика Укр. мова Укр. літ. Іноз.м.(англ) Труд. навч. Алгебра Хімія Громад.освіта Іноз. м. (англ)
4 Іноз.м.(англ) Природозн. Географія Труд. навч. Біологія Осн. здоров. Алгебра Фіз.культура Іноз.м.(англ) Алгебра, геом Укр. літер.
5 Фіз.культура Укр. мова Іноз.м.(англ) Труд. навч. Хімія Історія Укр. Географія Біологія Географія Іноз.м.(англ) Фізика
6 Укр. літ. Фіз. культ. Укр. літ. Труд. навч. Труд.навч. Історія Укр. Осн. здоров’я Фізика Географія Іноз. м. (англ)
7 Техн. творч. Еврика Заруб. літер. Осн. здоров. Труд. навч. Труд. навч. Фізика
8
ВІВТОРОК
1 Історія Укр. Укр. літ. Біологія Математика Геометрія Біологія Етногеограф. Інформатика Фіз.культура Укр. мова Труд. навч.
2 Математика Інформатика Іноз.м.(англ) Географія Фіз. культура Фіз. культура Біологія Геометрія Хімія Всесв. історія Укр. мова
3 Іноз.м.(англ) Етногеограф. Укр мова Історія Укр. Укр. мова Фізика Геометрія Фіз.культура Інформатика Хімія Біологія
4 Укр. мова Іноз.м.(англ) Навч. разом Фіз.культура Фізика Геометрія Інформатика Географія Укр. мова Алгебра, геом Історія Укр.
5 Навч. разом Осн. здоров’я Фіз.культура Іноз.м.(англ) Іноз.м.(англ) Укр. мова Укр. мова Фізика Осн.правозн. Інформатика Геометрія
6 Труд. навч. Фіз.культура Еврика Інформатика Історія Укр. Хімія Фізика Алгебра Ур. ст.р-ку Укр. літ. Економіка
7 Заруб. літер. Еврика Олімп. задачі Осн. правозн. Осн. здоров’я Фіз.культура Укр.літ.
8
СЕРЕДА
1 Природозн. Укр. мова Іноз.м.(англ) Заруб. літер. Фіз. культура Укр. мова Хімія Геометрія Всесв. істор. Алгебра, геом Фіз.культ.
2 Іноз.м.(англ) Укр. літ. Географія Укр. мова Укр. мова Алгебра Всесв.істор. Хімія Фіз.культура Заруб. літер. Алгебра
3 Укр. мова Математика Математика Іноз.м.(англ) Географія Іноз.м.(англ) Іноз.м.(англ) Укр. літер. Інформатика Фіз.культура Укр. мова
4 Заруб.літер. Фіз. культура Історія Укр. Муз. м-во Біологія Хімія Укр. мова Іноз.м.(англ) Іноз.м.(англ) Інформатика Заруб.літер.
5 Еврика Заруб. літер. Природ. Твої фіз. відкриття Математика Заруб. літер. Укр. літ. Фіз. культура Історія Укр. Біологія Іноз.м.(англ) Іноз. м. (англ)
6 Укр.літ. Навч. разом Фіз.культура Мистецтво Біологія Заруб. літер. Заруб. літер. Геометрія Укр.літ. Інформатика
7 Навч. разом Інформатика Фіз.культура Укр. літ. Біологія Заруб. літер. Хімія
8
ЧЕТВЕР 1 Укр. мова Іноз.м.(англ) Математика Географія Осн. самом. Заруб. літер. Алгебра Інформатика Фіз.культура Укр. мова Всесв. істор.
2 Іноз.м.(англ) Математика Укр. мова Образ. м-во Алгебра Укр. мова Інформатика Укр. мова Географія Історія Укр. Захист Вітч.
3 Інформатика Образ. м-во Біологія Математика Іноз.м.(англ) Географія Фізика Фіз.культура Укр. мова Гром. Освіта Заруб. літер.
4 Математика Математика Укр. літ. Іноз.м.(англ) Укр. мова / Осн.здоров. Образ. м-во Заруб. літер. Мистецтво Фізика Фіз.культура Хімія
5 Фіз.культ. Муз. м-во Іноз.м.(англ) Всесв. історія Укр. літ. Інформатика Хімія Географія Алгебра Фізика Заруб. літер.
6 Еврика Фіз.культура Інформатика Етногеограф. Всесв. істор. Муз. м-во Іноз.м.(англ) Хімія Заруб. літер. Укр.літ. Фізика
7 Еврика Хімія Етногеограф. Фіз.культура Фізика Укр. літ. Інформатика
8
П'ЯТНИЦЯ 1 Іноз.м.(англ) Заруб. літер. Математика Математика Іноз.м.(англ) Фіз.культура Біологія Етногеограф. Мистецтво Укр. мова Історія Укр.
2 Математика Математика Укр. мова / Осн.здоров. Укр. мова Фіз. культура Укр. літ. Мистецтво Всесв.істор. Етногеограф. Біологія,екол. Фіз.культура
3 Укр. мова / Осн.здоров. Історія Укр. Іноз.м.(англ) Біологія Фізика Іноз.м.(англ) Геометрія Заруб. літер. Укр. літ. Захист Вітч. Геометрія
4 Природозн. Укр. мова Заруб. літер. Фіз.культура Геометрія Геометрія Історія Укр. Фізика Іноз.м.(англ) Укр. мова Біологія
5 Фіз.культура Іноз.м.(англ) Всесв. історія Заруб. літер. Географія Фізика Укр. літ. Іноз.м.(англ) Геометрія Іноз.м.(англ) Укр. літ.
6 Заруб. літер. Мистецтво Укр. літ. Іноз.м.(англ) Всесв. істор. Фіз.культура Ур. / ст.р-ку Біологія Фізика Укр. літ.
7 Фіз. культура Заруб. літер. Укр. літ. Фізика Укр. літ.
8

О.О. Красуцька

Заступник директора з НВР


Кiлькiсть переглядiв: 304

Коментарi